Senin, 01 Oktober 2012

kisi-kisi bahasa jawaKISI-KISI BAHASA JAWA
1.       Ukara pitakon
-          Apa  ( nakokake barang )
tuladha : Apa iki sing jenenge melon ?
-          Sapa ( nakokake uwong )
tuladha : Sapa jenenge bapakmu ?
-          Pira ( nakokake wilangan utawa cacah )
tuladha : Pira regane bukumu ?
-          Kapan ( nakokake wektu )
tuladha : kapan sekolahmu rekreasi ?
-          Ing ngendi ( nakokake papan panggonan )
tuladha : ing ngendi alamat omahmu ?
2.       Jenenge Piranti
-          piranti kanggo kebersihan
tuladha : sapu, ikrak utawa pungki, lap pel, ember, pacul
-          piranti kanggo mangan
tuladha : mangkok, wakul, piring, gelas, sendok
3.       jenenge penggaweyan
tuladha : dokter  = penggaweyane ngobati wong lara
                  dalang = penggaweyane nglakokake wayang
                  kusir = penggaweyane nglakokake dokar
4.       Aran anak kewan
5.       Aran kembang
6.       Aran wit-witan
7.       Aran isi
8.       Bsa krama inggil
tuladha : mangan = dhahar
                  turu = sare
                  adus = siram
9.       Basa krama inggil perangan awak
tuladha : mata = soca
                  kuping = talingan
                  weteng  = madharan
10.   Nulis aksara jawa
11.   kosok balen
tuladha : peteng ><padhang
                  sugih >< mlarat
                  adhem >< panas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar